skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
بازدید کارشناسان دفتر UNHCR سازمان ملل متحد از طرح کاهشِ آسیب پناهندگان

بازدید کارشناسان دفتر UNHCR سازمان ملل متحد از طرح کاهشِ آسیب پناهندگان

کارشناس امور خدمات اجتماعی دفتر سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان در ایران خانم سرکراتی روز سه‌شنبه نوزدهم مهرماه سال ۱۳۹۰ از طرح کاهش آسیب پناهندگان در استان قم بازدید کرد.

خانم سرکراتی دراین بازدید باچگونگی نحوه پذیرش مراجعه کنندگان، مواد مصرفی مراجعه کنندگان و دیگر برنامه های این طرح برای خانواده های پناهندگان آشنا شد.

هدف ازطرح پناهندگان کاهش آسیب در حوزه مصرف مواد و ارائه راه حل های مناسب برای اجتناب از رفتارهای پرخطر است که این طرح توسط دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان با همکاری جمعیت خیریه تولد دوباره اجرا می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top