skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
بازدید نماینده کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) از طرح پناهندگان در شهریار

بازدید نماینده کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) از طرح پناهندگان در شهریار

روز یک‌شنبه چهاردهم آذرماه سال ۱۳۹۰ میروت عابد رابو مسئول امور خدمات اجتماعی دفتر UNHCR به همراه شاهین شایان دستیار امور برنامه‌ریزی این دفتر در تهران از طرح کاهش آسیب پناهندگان در شهریار بازدید کردند.

در این بازدید توضیحاتی در مورد جلسات آموزشی، توزیع بسته‌های آموزشی و بهداشتی، جلسات توجیهی، ویزیت پزشک، تهیه دارو و ارجاع به کلینیکهای مثلثی به میروت ارائه شد.که میروت رابو از عملکرد این جمعیت اعلام رضایت کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top