skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶

تسهیل‌گر ۱۲ قدم

این کتاب به عنوان یک ابزار تخصصی جهت مداخله در مسیر بیماری اعتیاد و کمک به بیماران مبتلا به این بیماری پیشنهاد می‌شود.

در وحله‌ی اول امید است این ابزار در خدمت روان‌شناسان و پزشکان قرار گیرد.

مراجــع حـــوزه اعتـــیاد ماننــد Dr. Harry Tiebout, Dr. Judd Marmor و George E. Vaillant و ده‌ها مرجع دیگر، مکتب AA یا هر یک از انجمن‌های ۱۲ قدمی را به عنوان یک روش خود درمانی برای بیماران خود تجویز می‌کنند. آن‌ها معتقدند که شانس بیماران هر یک از مکاتب مختلف روان‌شناسی در صورت تلفیق آن با برنامه‌های ۱۲ قدمی احتمال ماندگاری و موفقیت بیماران را در درمان به مراتب بیشتر می‌کند.

در کشور ما هنوز درمانگران و فعالان حوزه اعتیاد با روش‌ها و راهبردهای ۱۲ قدمی به عنوان یک روش کمکی درمان اعتیاد آشنا نشده‌اند.

این کتاب می‌تواند جهت افزایش موفقیت درمانگران در کار درمان در خدمت متخصصان باشد. آموزش مهارت‌های بهره‌گیری از ۱۲ قدم به عنوان روش کمکی در تسهیل‌گری روان‌شناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی به علت موفقیت و حضور این انجمن‌ها و گروه‌ها در سراسر کشور، بسیار ثمربخش است.

متخصصان می‌توانند با بهره‌گیری از این فرصت‌ها و کانال‌های رایگان گروه درمانی که توجیه اقتصادی داشته و موجب کاستن مشغله درمانی آنان می‌گردد نتایج بهتری نسبت به گروه درمانی دارای هزینه کسب نمایند.

گروه دومی که این کتاب برایشان می‌تواند ابزار بسیار مهمی باشد، راهنمایان و والدین اعضای انجمن‌های ۱۲ قدمی هستند.

این افراد چه با فرهنگ ۱۲ قدمی به صورت کاربردی و تجربی آشنا باشند و چه فقط از جهت شناختی و تئوریک، در هر صورت از راهبردها و دستورالعمل‌های کتاب جهت رشد و آگاهی فردی، هم‌چنین آشنایی با روش‌های علمی تسهیل‌گری بهره خواهند برد.

این کتاب مخاطب عمومی ندارد و یک کتاب تخصصی برای استادان، کارشناسان، متخصصان و افراد تجربی فعال در حوزه اعتیاد و وابستگی‌های ناسالم است.

ممکن است بعضی از مطالب برای افراد غیر متخصص و نا آشنا با درمان اعتیاد، حتی بدآموزی داشته باشد، بنابر این پیشنهاد می‌شود این کتاب فقط برای گروه‌های هدف در دسترس باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top