skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
مرکز درمانی و بازتوانی مادر و کودک میزبان هیات فدراسیون بین‌المللی مددکاران (IFSW)

مرکز درمانی و بازتوانی مادر و کودک میزبان هیات فدراسیون بین‌المللی مددکاران (IFSW)

به گزارش روابط عمومی جمعیت خیریه تولد دوباره؛ دبیرکل آسیا و اقیانوسیه و تنی چند از اعضای فدراسیون بین المللی مددکاران و مددکارانی از اروپا و آسیا، ظهر امروز از نخستین مرکز درمانی و بازتوانی مادر و کودک جمعیت خیریه…

Read More
مرکز درمان و بازتوانی مادر و کودک، میزبان فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی

مرکز درمان و بازتوانی مادر و کودک، میزبان فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی

دبیرکل و رییس آسیا-اقیانوسیه فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی ( IFSW) به همراه جمعی از مددکاران اجتماعی آسیایی اروپایی از مرکز درمان و بازتوانی مادر و کودک جمعیت خیریه تولد دوباره دیدار می‌کنند. به گزارش روابط عمومی جمعیت خیریه تولد دوباره،…

Read More
Back To Top