skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
بازدید مدیران و مشاوران موسسه سلامت روان و HIV/AIDS تاجیکستان از مراکز جمعیت تولـد دوباره

بازدید مدیران و مشاوران موسسه سلامت روان و HIV/AIDS تاجیکستان از مراکز جمعیت تولـد دوباره

در پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ مدیران و مشاوران مرکز سلامت روان و HIV/AIDS تاجیکستان به دعوت عباس دیلمی زاده ،مدیر عامل جمعیت تولد دوباره برای بازدید از مراکز جمعیت به ایران آمدند.این گروه در طی یک هفته اقامت در…

Read More
۳۰درصد جمعیت ایران به موادمخدر نگرش مثبت دارند/ مثلث‌ نگران کننده اعتیاد، الکل و روابط پرخطر جنسی

۳۰درصد جمعیت ایران به موادمخدر نگرش مثبت دارند/ مثلث‌ نگران کننده اعتیاد، الکل و روابط پرخطر جنسی

۲۷٫۹ درصد جمعیت عمومی کشور به مواد نگرش مثبت دارند. بنابراین باید به صورتی عمل کرد که نوجوانان و جوانان در سلسله آموزش‌های ارتقاءتوانمندی اجتماعی و روانی نگرشی منفی نسبت به مواد پیدا کنند. مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد…

Read More
Back To Top