skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
مصرف کنندگان شیشه اعتیادشان را پنهان کرده‌اند / یادداشت

مصرف کنندگان شیشه اعتیادشان را پنهان کرده‌اند / یادداشت

اینکه بگوییم مصرف شیشه پایین آمده است، به سادگی امکانپذیر نیست. باید چند مسأله را کنار هم در نظر بگیریم و سپس بررسی کنیم. اول اینکه باید توجه داشت؛ در تحقیق شیوع شناسی اعتیاد شیوه کار بررسی از افراد مختلف بوده است اما موضوعی که وجود دارد اینکه هر اندازه انگ جرم‌انگاری مواد مخدر بالاتر باشد افراد مصرف مواد مخدر را پنهان‌تر می‌کنند. به این دلیل است که در متدولوژی شیوع شناسی اعتیاد می‌بینیم مصرف ماری جوانا و گل اعداد بالایی را نشان می‌دهد و مصرف شیشه عدد پایینی را. به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که موجب شده آمار مصرف شیشه پایین گزارش داده شود، این است که افراد مصرف شیشه را پنهان می‌کنند اما از اظهار نظر درباره مصرف ماری جوانا ابایی ندارند. باید توجه کنیم داده‌هایی که از شیوع‌شناسی اعتیاد در سال ۹۴ استخراج کردیم باید در کنار دیگر داده‌هایی که حاصل تحقیق و بررسی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و کشفیات مواد مخدر است بگذاریم تا بتوانیم به برآورد دقیق‌تری از کاهش و افزایش مصرف شیشه برسیم. مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و کسانی که در مراکز کاهش آسیب به بخش‌های مختلف سرویس می‌دهند از سال ۹۴ تا امروز الگوی چند مصرفی را اظهار می‌کنند و البته در گذشته نیز کارشناسان مختلف اعتیاد هشدار چند مصرفی را در رسانه‌ها اعلام کرده بودند.چند مصرفی یعنی اینکه افراد، هروئین و شیشه، تریاک و شیشه و شیشه با مواد مخدر دیگر را توأمان مصرف می‌کنند.
نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص واردات پیش‌ساز شیشه اقدامات مقابله‌ای نسبتاً قابل قبولی را در سال ۹۴ و ۹۵ انجام داده‌اند به همین دلیل قیمت پیش‌ساز‌ها و شیشه در بازار ایران زیاد شده است، این عامل باعث می‌شود فروشندگان مواد مخدر و توزیع کنندگان برای اینکه بتوانند مشتری‌ها را در سطوح قیمت موجود نگه دارند ناخالصی‌هایی را به ماده مخدر یا روانگردان اضافه کنند یا از پیش‌ساز‌هایی استفاده کنند که شیشه تولید شده از نظر بهداشتی خطرناک باشد. معتقدم سیستم مواد مخدر دینامیک است و هر نوع مقابله در بقیه نقاطش تأثیر می‌گذارد. زمانی که به کنترل پیش‌ساز‌های شیشه  توجه می‌کنیم، باید بدانیم با کنترل آن و افزایش قیمت شیشه این احتمال وجود دارد که شیشه دارای ناخالصی‌های بیشتر افزایش پیدا کند و موجب افزایش نرخ مرگ و میر در میان مصرف کنندگان می‌شود. به عبارتی با توجه به اینکه قیمت شیشه در سال ۹۴ زیاد شده چرخه قاچاق تلاش می‌کند برای اینکه سودشان کمتر نشود آن را با افزودن ناخالصی جبران کند.

  • منبع: این یادداشت در روز سی‌ویکم مرداد ۱۳۹۶ در روزنامه ایران منتشر شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top