skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
تفاهم‌نامه همکاری جمعیت خیریه تولد دوباره و موسسه یوترن دانمارک

تفاهم‌نامه همکاری جمعیت خیریه تولد دوباره و موسسه یوترن دانمارک

جمعیت خیریه تولد دوباره با موسسه یوترن(U-TURN) دانمارک تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است یک مرکز مشترک برای مداخله پیشگیرانه برای نوجوانان مصرف‌کننده‌ای که رفتار پر خطر دارند، در تهران ایجاد شود.

عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره گفت: این مرکز قرار است تا ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی (بهمن ۱۳۹۶) فعالیت خود را آغاز کند.

بخشی از منابع مالی این برنامه از سوی منابع CSR (شرکت‌های دانمارکی که در ایران فعالیت می‌کنند) تامین خواهد شد. بخش دیگری از منابع اجرای این طرح نیز از سوی بازرگانان ایرانی مقیم اسکاندیناوی تامین خواهد شد.

محمد جعفریان، نایب‌رییس هیات مدیره جمعیت خیریه تولد دوباره درباره جزئیات اجرای این تفاهم‌نامه تصریح کرد: این مرکز برنامه خود را به صورت پایلوت به مدت یک‌سال ادامه خواهد داد. پس از آن یک مدل مشترک به عنوان الگوی ارایه خدمات طراحی خواهد شد که برای ارایه خدمات استاندارد، به سازمان‌های غیر دولتی دیگر آموزش داده خواهد شد.

موسسه یوترن، یک موسسه معتبر دانمارکیِ مستقر در کپهناگ است که در زمینه سوءمصرف مواد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن برای نوجوانان (بازه سنی ۱۴ تا ۲۴ سال) فعالیت می‌کند. برگزاری دوره‌های آموزشی برای متخصصان، ارایه برنامه در مدارس ابتدایی، مدارس غیرانتفاعی و… برخی از برنامه‌هایی هستند که موسسه یوترن با همکاری شهرداری کپنهاگ ارایه کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top