skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
بازدید UNODC و هیات همراه از DIC سیروس

بازدید UNODC و هیات همراه از DIC سیروس

روز چهارشنبه ۲۹ فروردین سال ۱۳۸۵ دکتر مستشاری کارشناس ارشد سازمان ملل در بخش مقابله با جرم و اعتیاد به همراه گروهی از نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، قرقیزستان و اتریش از مرکز DIC سیروس بازدید کرد.

این گروه از کشورهای مختلف برای استفاده از تجربه های کشور ما در زمینه پیشگیری از ایدز و شیوع آن در معتادان تزریقی به ایران آمده اند.آنها علت انتخاب کردن تولد دوباره را تجربه های خوب و موفق این جمعیت عنوان کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top