skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
بازدید نمایندگان سازمان ملل متحد از مرکز کاهش آسیب دولت‌آباد

بازدید نمایندگان سازمان ملل متحد از مرکز کاهش آسیب دولت‌آباد

تابستان سال ۱۳۹۰ جهانگیر خان معاون مدیر کل خاورمیانه و غرب آسیا در اداره کل امور سیاسی سازمان ملل متحد در نیویورک، آمیت سینگال کارشناس میز ایران در اداره کل امور سیاسی سازمان ملل متحد و کنسوئلو ویدال هماهنگ‌کننده مقیم دفاتر سازمان ملل در امور ایران و دکتر مستشاری نماینده‌ی دفتر UNODC در تهران از مرکز کاهش آسیب دولت آباد بازدید کردند.

در این بازدید عباس دیلمی زاده ،مدیر عامل جمعیت تولد دوباره گزارشی از عملکرد تولد دوباره ارائه داد.در این گزارش از خدمات ارائه شده از قبیل توزیع سرنگ ،پد الکی و کاندوم و همچنین پانسمان‌های سرپایی زخم‌ها و ارئه یک وعده غذای گرم به معتادان مصرف کننده در این مراکز اشاره کرد.

در پایان نمایندگان سازمان ملل از عملکرد جمعیت تولد دوباره تقدیر و تشکر کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top