skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
بازدید معاون دبیرکل سازمان‌ملل و مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم سازمان‌ملل‌متحد از مرکز کاهش آسیب پامنار

بازدید معاون دبیرکل سازمان‌ملل و مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم سازمان‌ملل‌متحد از مرکز کاهش آسیب پامنار

در تابستان سال ۱۳۹۰ یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد و دکتر سلطانیه نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد از مرکز DIC و شلتر پامنار بازدید کردند.

در این بازدید دیلمی زاده، مدیر عامل جمعیت تولد دوباره در مورد اینکه چه روش و مشوق هایی باعث می شود که تا معتادان مراجعه کننده به D IC ها تصمیم به ترک بگیرند و به کانون ها مراجعه کنند، گفت: عامل اصلی این تصمیم در معتادان باور کردن افردی است که در این DIC ها خدمت می کنند. این افراد زمانی خود مصرف کننده بودند اما اکنون پاک هستند، تمام کسانی که به این مراکز می آیند به انها اعتماد می کنند چون از جنس خودشان هستند و این دلیل باعث انگیزه ترک در این افراد می شود.

در انتهای این بازید دکتر سلطانیه و یوری فدوتوف از عملکرد جمعیت تولد دوباره در زمینه ی کاهش آسیب و درمان تقدیر و تشکر کردند و در خواست همکاری خودشان را با جمعیت تولد دوباره اعلام کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top