skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶

کتاب سبز

کتاب « سبز» یکی از آثار فروهر تشویقی است که با هدف استفاده در برنامه‌های بهبودی مراکز اقامتی کوتاه مدت به رشته‌ی تحریر درآمده است. وسوسه، خصوصاً در ابتدای مرحله‌ی قطع مصرف، عمده‌ترین دغدغه‌ی معتاد در حال بهبودی است و لزوم ارائه‌ی راهکار و آموزش شیوه‌های عملی برای مقابله با آن ضروری به نظر می‌رسد که این کتاب به خوبی از پرداختن به این مهم، برآمده است. نویسنده با استفاده از تجارب خود در زمینه‌ی بهبودی از اعتیاد، در این کتاب طی ۱۲ جلسه‌ی کارگاهی، به زبانی ساده و کاملاً حساب شده رهجویانی که تازه مرحله سم‌زدایی را پشت سر گذاشته‌اند، با بیماری خود آشنا می‌سازد.

کتاب سبز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top