skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶

پیشگیری از لغزش

در بین معتادان در حال بهبودی افرادی وجود دارند که پس از ترک مواد مخدر و حتی تجربه‌ی بهبودی در گروه‌های خودیاری دوازده قدمی، مرتباً لغزش (Relapse) نموده و بیماری اعتیاد مجدداً در آنها فعال می‌گردد. این افراد نه تنها از بیماری اعتیاد رنج می‌برند بلکه از مشکل دیگری نیز که در اثر تداوم و فعالیت بیماری اعتیادشان در آنان به وجود آمده‌ است در عذابند.

مطالب این کتاب توسط ترنس گورسکی Terence T. Gorski که یک متخصص، محقق و مرجع صاحب نام در زمینه‌ی پیشگیری از لغزش می‌باشد به رشته‌ی تحریر در آمده است.

امید داریم ترجمه‌ی این کتاب به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از لغزش بتواند درخدمت معتادان مبتلا به «لغزش مزمن» قرارگرفته و آنهایی نیزکه تاکنون لغزش نکرده‌اند با بهره‌گیری از برنامه‌های کمکی و راهکارهای ارائه شده در این کتاب، احتمال «لغزش» را در زندگی خود کاهش دهند.

پیشگیری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top