skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶

واحد پژوهش

واحد پژوهش جمعیت خیریه تولد دوباره با هدف طراحی و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه های مختلف مرتبط با اعتیاد و سوء مصرف مواد تشکیل شد. همسو با سیاست های کلی جمعیت، فعالیت های این واحد نیز در سال های اولیه بر پژوهش هایی در زمینه شیوع شناسی مصرف مواد، ارزیابی تاثیر مداخلات درمانی موجود و تهیه پروتکل هایی برای مداخلات درمانی جدید در حوزه درمان سوء مصرف مواد متمرکز بود.

برخی از فعالیت های واحد پژوهش در سال های اولیه:

 • بررسی روند مصرف مواد محرک در شهر تهران با همکاری موسسه داریوش و با حمایت مالی دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل در ایران
 • پروتکل درمان محرک ها
 • پروتکل بازتوانی پرهیزمدار و ایمانمدار
 • ارزیابی خدمات کاهش آسیب ارائه شده در پروژه ی موبایل سنتر استان های تهران، قم و یزد با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل در تهران

با گذشت زمان و کسب تجارب مختلف، سیاست های جمعیت تولد دوباره تغییر کرد و بر فعالیت های آموزشی، حمایت یابی و تلاش برای آزمون رویکردهای جدید به حوزه اعتیاد در کشور و توجه بیشتر بر فعالیت های بین المللی متمرکز شد. به همین دلیل، سیاست های واحد پژوهش هم متناسب با این سیاست ها تغییر کرد.

برخی از فعالیت های واحد پژوهش بعد از تغییر سیاست تاکنون:

 • تهیه پروپزال برای آغاز فعالیت های جدید در سازمان (مثل موبایل سنتر بزرگراه ها، طرح تبصره ۲ ماده ۱۶)
 • تولید محتوای لازم برای شرکت در کنفرانس ها و نشست های بین المللی و مشارکت فعال در رویدادهای بین المللی (برگزاری نشست‌های دائمی و سخنرانی ها و تسهیل گری و نمایشگاه )
 • پژوهش برای ارتقا محتوای آموزشی
 • طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی
 • اجرای طرح های مشترک با نهاد زنان ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با مواد مخدر با عنوان

۱٫ برگزاری کارگاه های آموزشی “حمایت اجتماعی از زنان بهبودیافته” برای سازمان های مردم نهاد در ۶ استان کشور

۲٫ طراحی پایگاه اطلاعاتی زنان بهبودیافته برای ۶ استان کشور

۳٫ طراحی راهنمای حمایت های اجتماعی از زنان بهبودیافته برای ۶ استان کشور

 • تهیه پروپزال درمان و بازتوانی معتادان متجاهر با استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر
 • تهیه پروپزال طرح کاهش آسیب معتادان حاشیه بزرگراه های شهر تهران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
 • دو پژوهش در زمینه “تحولات سیاست گذاری در ایران” و “بازار درمان مواد
Back To Top