skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
دیدار با حضرت آیت‌الله حائری شیرازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز

دیدار با حضرت آیت‌الله حائری شیرازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز

خرداد ماه سال ۱۳۸۶ اعضای شورای مرکزی جمعیت خیریه تولد دوباره فارس در منزل «حضرت آیت الله حائری شیرازی» به خدمت او رسیدند.

در این دیدار حضرت آیت الله حائری شیرازی در رابطه با نحوه پذیرش و مدت نگهداری مددجویان در کانون‌ها سئوال کرد که مدیر اجرایی جمعیت در این رابطه توضیحاتی داد. سپس مدیر مراکز کاهش آسیب این جمعیت آماری در ارتباط با مراکز دی ای سی و شلتر ارائه کرد. حضرت آیت الله حائری بعد از شنیدن این توضیحات، بر مثمر ثمر بودن این حرکت ها تاکید کرد. او گفت:«توزیع سرنگ نو و جمع آوری سرنگ‌های آلوده عملی بسیار پسندیده در جهت جلوگیری از آلوده شدن خانواده‌ها به خصوص کودکان به بیماری های واگیردار است.»

در پایان این گفت و گو آیت الله حائری ضمن تجید و تقدیر از عملکرد جمعیت در مورد تایید شیوه ترک بدون دارو که در کانون‌های تولد دوباره اجرا می‌شود، گفت:« اگر روش کسانی که معتقدند بایستی معتاد را با دارو ترک داد، علمی است، پس شیوه شما سوپر علمی است.»

به اعتقاد او تنها را ه ترک مواد مخدر، همانا ترک بدون دارو و استفاده از کسانی است که خودشان این راه را طی کرده اند[گروه های همتا].

 

آیت‌الله حائری شیرازی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top