skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶

خدمات مشاوره‌ای

جمعیت خیریه تولد دوباره، به بیماران و خانواده های آنها خدمات مشاوره ای ارایه می‌کند. این خدمات در دفتر مرکزی تولد دوباره انجام می‌شود.

خدمات دفتر مرکزی تولد دوباره:

برگزاری جلسات سیمانان (خانواده‌های افراد مصرف‌کننده شیشه)

این جلسات شنبه‌ها ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت رایگان در دفتر مرکزی تولد دوباره برگزار می‌شود.

برگزاری جلسات سیمانان (ویژه افراد مصرف‌کننده شیشه)

این جلسات هر پنجشنبه ساعت ۱۷:۳۰ بعدازظهر،  به صورت رایگان در دفتر مرکزی تولد دوباره برگزار می‌شود.

برگزاری جلسات مهارت‌های زندگی

این جلسات روزهای چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در دفتر مرکزی تولد دوباره برگزار می‌شود. هزینه کلاس برای هر جلسه ۵ هزار تومان است.

برگزاری جلسات ماتریکس (کار با بیمار)

این جلسات روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در دفتر مرکزی تولد دوباره برگزار می‌شود علاوه بر این کلاس‌ها، متقاضیان می‌توانند هر روز با دریافت نوبت قبلی برای مشاوره‌های فردی به دفتر مرکزی تولد دوباره مراجعه کنند. هزینه این مشاوره‌ها برای ۴۵ دقیقه، ۱۵ هزار تومان است. برای گرفتن وقت مشاوره با شماره تلفن ۴۴۲۵۲۰۰۰ تماس بگیرید.

 

Back To Top