skip to Main Content
۰۲۱-۴۴۲۶۹۶۵۶
بازدید نماینده سازمان ملل از جمعیت خیریه تولد دوباره

بازدید نماینده سازمان ملل از جمعیت خیریه تولد دوباره

یکشنبه اول آذرماه سال ۱۳۸۳ دکتر کارن کلاو از کشور سوئیس نماینده سازمان ملل (UN) به دعوت از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به ایران سفر کرد تا از تشکل های مردمی از جمله مؤسسه خیریه تولد دوباره بازدید و ظرفیت ها، مشکلات و محدودیت های آنها را بررسی کند. او در این بازدید از کانون های بازپروری چیتگر و لویزان دیدار کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top